תל אביב 35. תל אביב

כמו כן קיימות שדרות נוספות, בעלות מאפיינים שונים, גם בחלקים נוספים וחדשים יותר של העיר בעבר פעלו בתחומי תל אביב מספר בתי חולים נוספים
מספר קווי שירות מקשרים בין תל אביב לערים הסמוכות בתקופה זו אומץ , וססמתה "עוד אבנך ונבנית" שנלקחה מהפסוק: "עוֹד אֶבְנֵךְ וְנִבְנֵית בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל עוֹד תַּעְדִּי תֻפַּיִךְ וְיָצָאת בִּמְחוֹל מְשַׂחֲקִים" , , ב־ הייתה תל אביב לעיר הגדולה בארץ, למרכז המסחר והשיווק של התוצרת החקלאית, למרכז המלאכה והתעשייה הקלה ולמרכז השירותים הציבוריים, הכלכליים והתרבותיים של

בעיר נותרו קהילות דתיות שונות, ושלוחות קטנות של חצרות חסידיות.

19
מדד תל אביב 90
התאוששות זו של המדד בלטה מאוד מול מדדי הבורסות האחרות בעולם באותה תקופה
תל אביב
במקביל לתוכנית גדס, שהרחיבה את העיר צפונה עד נחל הירקון, הוקמו בשנות ה־20 גם שכונות הפועלים ו בעלות מתאר עירוני שונה
תל אביב
המטרה המוצהרת הייתה להקים עיר עברית לצד יפו הערבית, אך בתוך כארבעה עשורים צמחה תל אביב לכרך שהיה גדול פי כמה מיפו
בשנת נפתח בתל אביב , ששכן אז ב"" שדרות מרכזיות נוספות שנחנכו מאז שנות ה־30 הן , , שדרות קק"ל מ־ — ו
אחת מתכונותיו הבולטות של מדד תל אביב 90 היא שהוא אינו מושפע משוק הנגזרים, כפי שמושפעים מדדי תל אביב 35, ובמידה פחותה מדד תל אביב 125 ערך המדד מחושב ומפורסם על ידי הבורסה בזמן המסחר מדי 15 שניות

בשנת החליפה את שמה ל"תל אביב".

תל אביב
מרבית התיאטראות צמחו בתל אביב כבר בימיה הראשונים כעיר ובעיקר בתקופת המנדט הבריטי
מדד
יישובים אלו שבו והתחדשו באזורים שונים על גדות הירקון
מדד תל אביב 35
עד לשנת 1948 שכנו סביב העיר מספר כפרים ערבים - , , , , ו
בתקופת והמאבק בשלטונות , ב, מילאה תל אביב תפקיד חשוב: אליה הגיעו אוניות ה, בה נוסדה תעשיית הנשק ב, וממנה פעלו ארגוני המחתרת יפו העתיקה היא רק שריד לעיר שהתקיימה במקום עד
בשנת נחנך המבנה הנוכחי של מוזיאון תל אביב לאמנות בשנת הקימו את וב־ הקימו יוצאי ו את

לנוכח עומס התנועה וכמות כלי הרכב, קיימות בעיות חנייה ברוב אזורי העיר, בעקבותיהן נשקלים מגוון פתרונות נקודתיים לצד תוכניות מקיפות.

מדד תל אביב 90
הכיפה המרשימה נתמכת בארבע הבנויות כמניפות
מדד תל אביב 90
מקור הסימן הוא באירוע ה של שנת 1936, אשר נחשב אירוע מכונן עבור קהילת החירשים, שכן בו נפגשו חירשים רבים מכל רחבי הארץ, ובזכות הכרות זו החלו לבסס את קהילתם ושפתם
תל אביב
שנפתח ב-1953 ונבנה מחדש במתכונתו הנוכחית ב-1964 היה המלון הראשון על קו החוף, והגדיר מחדש את תפישתה התיירותית של רצועת החוף