מתי נגמר הצום. מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021

אין לארגן מופעי שירה בימים אלה, אך יש להקל בהתוועדות של שירי קודש לעבודת ה' בגד חשוב שמברכים עליו 'שהחיינו' אין קונים החל מי"ז בתמוז
יש להשתדל לדאוג שהתוכן של הטיול יהיה חיובי, ולא מסוכן אין עורכים נישואין בימים אלה, אבל מותר להשתדך, שלא נכון לעכב את האירוע אם בני הזוג החליטו להתחתן סימן תקנ"א רמ"א סע' ב'

אין איסור לרחוץ בים ובבריכה בימים אלה עד ר"ח אב במקום שיש מציל ואין בו סכנה, ויש שנוהגו להחמיר.

7
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
ויש המקילים בגילוח לכבוד שבת ע"פ סי' תקנ"א באור הלכה ד"ה וכן לכבוד שבת
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
אם יש צורך, מותר לקנות בגדים לילדים קטנים מתחת לגיל חינוך , שאין מצוות חינוך לאבלות על החורבן
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
ואם אפשר, ילבש אותו בשבת ואז יברך
שו"ע סי' תקנ"א יז' מ"ב סקמ"ה שעה"צ סקמ"ח, רכ"ג ג — ד מ"ב סקט"ו מותר לצאת לטיולים בימים אלה, כשאין אפשרות לצאת לנופש בזמן אחר הוראת הרב ישראלי זצ"ל, והל' חגים למו"ר הרב אליהו זצ"ל ע' 198
מותר לשמוע תכניות רדיו וכדומה, שיש בהם קטעי ליווי או קישור של נגינה

אך אם בקנית הבגדים לקטנים נגרמת שמחה גדולה להורים, אין לקנות להם בגדים חדשים בימים אלה כף החיים תקנ"א סקע"ד.

18
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
יש להקפיד בימים אלה על כללי הבטיחות בנהיגה ובדרכים יותר מכל ימות השנה, וכן להקפיד יותר שלא לערוך פעילויות שיש בה סכנה כלשהי שו"ע תקנ"א סע' יח'
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
בעלי שמחה: חתן בימי ז' ברכות, בעלי ברית ופדיון הבן, מותרים להסתפר ולהתגלח ע"פ סי' תקנ"א שערי תשובה סק"א
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
חוגי נגינה וריקוד שמטרתם אימון ותרגול מותרים עד ר"ח אב
אך אם לא ימצא לאחר מכן, או שיהיה לו קשה להשיג אותו - אפשר לקנותו בימים אלה יש להימנע משמיעת נגינה של שמחה בין מכלי נגינה ממש ובין ממערכות אלקטרוניות רדיו, דיסק, MP וכו' הוראות בע"פ של הרב ישראלי זצ"ל והרב אליהו זצ"ל
מנהג יוצאי אשכנז, שאין מסתפרים ואין מתגלחים מי"ז בתמוז סי' תקנ"א רמ"א סע' ד' , כך נוהגים גם חלק מיוצאי ארצות ספרד כף החיים תקנ"א סק"פ בסעודות של מצוה שחלות בימים אלה, כגון ברית מילה ופדיון הבן — ניתן להתיר סימן תקנ"א פסקי תשובות הערה 95

.

17
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2021