קאנטרי נווה שרת. מוסדות חינוך ותרבות בתל אביב יפו

השירות עשוי להתממשק עם שירותים ופלטפורמות של צד שלישי, כגון פייסבוק, WhatsApp, Google וכו' " פלטפורמות צד שלישי " השירות, מטבעו כשירות מקוון, עשוי לאחסן ולעבד מידע במקומות שונים ברחבי העולם, כולל באמצעות שירותי ענן
על אף האמור לעיל, אנו רשאים להגיש נגדך תביעה על פי פסקת השיפוי לעיל בכל בית משפט שפוסק בתביעת צד ג נגדנו לשלוח לך עדכונים והודעות אחרות בנוגע לשירות אנחנו מעבדים את הפרטי ההרשמה ואת פרטי הפרופיל שלך על מנת שנוכל לשלוח לך עדכונים והודעות אחרות בנוגע לשירות ולפעילותך

כאשר אתה נכנס לשירות אנחנו אוספים נתונים אודות המכשיר באמצעותו נכנסת לשירות, בין אם מחשב, טלפון או מכשירי קצה אחרים.

21
עמוד ראשי
פרטי החיוב שלך עשויים להיות מעובדים ומטופלים באמצעות אמצעי סליקה של צד ג', לכן הם יהיו כפופים לתנאים ולהגבלות של אותם צדדים שלישיים בהתאם ליחסים החוזיים שלך איתם
🕗 öffnungszeiten, 43, ראול ולנברג, tel. +972 3
מידע שאנו אוספים ממך יעובד בישראל, המוכרת על ידי הנציבות האירופית כבעלת הגנה נאותה על נתונים ומידע אישי
מוסדות חינוך ותרבות בתל אביב יפו
אנו או מנהל הקהילה שלך עשויים גם לחסום משתמשים באופן זמני או קבוע, אשר מפרסמים שוב ושוב תוכן אסור או מפרים שוב ושוב את תנאי השימוש האלה או מתנהגים באופן פוגעני או מגונה על גבי השירות
הצהרת אחריות - DISCLAIMER OF WARRANTY השירות ניתן על בסיס "כמות שהוא" AS IS עם כל הליקויים קניין רוחני הקניין הרוחני שלנו
אם אתה אדם פרטי באיחוד האירופי, יש לך את הזכויות הבאות: הזכות לגשת לנתונים האישיים שלך שאנו אוספים ומעבדים ולקבל מהם עותק אנו עשויים לשנות תנאים האלה, כולם או חלקם, בכל עת על ידי כך שנודיע לך על התנאים המתוקנים מראש

אם נאמין כי המידע שמסרת הוא שקרי, מטעה או פוגע, או אם נאמין שהפרת את התנאים הללו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או לסגור את חשבון המשתמש שלך או את הגישה שלך לשירות.

20
קאנטרי נווה שרת תל אביב
בספרייה מתקיימות פעילויות מגוונות כמו: שעות סיפור, מפגשים עם סופרים, סדנאות כתיבה יוצרת והרצאות
קאנטרי קהילתי נווה שרת
הגרסה האחרונה של המדיניות תהיה נגישה תמיד בממשק השירות
🕗 öffnungszeiten, 43, ראול ולנברג, tel. +972 3
למטרה זו המידע שנאסף לא מזהה את המשתמש באופן ישיר
הגבלת אחריות בכפוף להיקף המקסימלי המותר על פי הדין החל, הצוות שלנו ואנו לא נהיה אחראים, לכל נזק עקיף, מיוחד, עונשי, דוגמתי EXEMPLARY , סטטוטורי, נזק מקרי או נזק תוצאתי, נזק דומה אחר או אובדן כולל אובדן רווח ואבדן נתונים , עלויות, הוצאות ותשלומים, בין אם בנזיקין, בחוזים, או לפי כל תיאוריה משפטית אחרת, הנובעים או קשורים לתוכן או מחיבור לתוכן, שימוש או אי היכולת להשתמש בשירות או בתכונותיו, או מכישלון כלשהו, שגיאה או תקלה בתפקוד השירות, או כל תקלה או שגיאה אחרת שנעשתה על ידי מי מצוות שלנו, או מההסתמכות שלך על התוכן הזמין בשירות, או מכל תקשורת שנעשתה באמצעות השירות, או עם משתמשים אחרים בשירות, או מכל דחייה או ביטול של חשבון המשתמש שלך, או מעצירה, מחיקה, חשיפה וכל שימוש או אובדן אחר בתוכן שלך בשירות
אבטחת מידע ושמירת נתונים אנו שומרים את המידע האישי שלך כל עוד אתה משתמש רשום בשירות, ולאחר מכן רק לצורך עמידה בדרישות משפטיות עם זאת, אנו עשויים להמשיך ולאסוף את המידע אם אנו מציגים עילה לגיטימית ומשכנעת, או לצורך עמידה על או הגנה מפני תביעות משפטיות

לדוגמה, אנחנו נתעד את התדירות והיקף השימוש בשירות, את משך השימוש לאחר כל התחברות, את האינטראקציות ואת אופי התקשורת שאתה מקיים.

27
קאנטרי קהילתי נווה שרת
איננו מתחייבים כי 1 השירות יפעל ללא כל הפרעה, ללא שגיאות, או יענה על הדרישות או הציפיות שלך בכל דרך שהיא; 2 השירות יהיה תמיד זמין או נטול תכניות זדוניות malware , וירוסים או נוזקות אחרות; 3 איכות השירות והתוכן הזמין בו יענו על הציפיות שלך; 4 התוכן המוצג בשירות יהיה מדויק, מטיב, תועלתי או מהימן; 5 תוצאות השימוש בשירות יהיו משביעות רצון ויתאימו לציפיותיך או לדרישותיך
קאנטרי קהילתי נווה שרת
מזמין העבודה: מוסדות חינוך תל אביב
קאנטרי קהילתי נווה שרת
מרחב קהילתי צפון-מזרח של עיריית תל-אביב-יפו מונה כ-57,000 תושבים ותושבות ברחבי 15 שכונות הנמצאות בחלק המזרחי של עבר הירקון לפי סדר הא"ב : גני צהלה, הדר יוסף, המשתלה, מעוז אביב, נאות אפקה א', נאות אפקה ב', נווה שרת, צהלה, קריית שאול, רביבים, רמות צהלה, רמת החייל-ישגב, שיכון דן, תל ברוך, תל ברוך צפון