בריכת בית יהושע. בריכת השילוח מימי הבית השני בירושלים

החפירות לחשיפת הבריכה המדורגת הצריכו גם את ניקוי תעלת המים הפעילה זו שכונתה בעבר 'תעלת העודפים' והעמקת אפיקה הטיילת הצפונית מעבר לשוליה הצפוניים של הבריכה המדורגת נחשף הקצה של רחבה מרוצפת
ניתן היה לפתור חלק מהבעיה על-ידי סגירת אזורים בה באמצעות בניית ארעי של עמודי עץ ומחצלאות הבריכה שמדרגותיה מטויחות לא עמדה ככל הנראה בעומס הרב של ההמון שבא לאתר כדי לשאוב ממימיו, ולכן דומה כי הוחלט לצפות את המדרגות המטויחות במדרגות אבן

מן הבריכה נמשכת תעלה דרומה, מתחת לפני השטח, לאורך המצוק הדרומי-מערבי של גבעת עיר דוד ומתחתיו.

30
בריכת השילוח מימי הבית השני בירושלים
א' דה-גרוט חפר בשנת 1995 חפירת הצלה מצומצמת בטירופויון ממערב לברכת אל-חמרה, ולאחרונה חפר צ' גרינהוט בסמוך, במעלה המדרון העולה מן הטירופויון להר-ציון
בריכת השילוח מימי הבית השני בירושלים
מצאנו שלושה מערכים של חמש מדרגות ומדרך
בריכת השילוח מימי הבית השני בירושלים
בשני המתקנים עשויות המדרגות בטכניקה של מלט וטיח אפור
כמו כן נמצאו כתריסר מטבעות, כולם מטבעות ברונזה מן השנה השנייה, השלישית והרביעית למרד הגדול אין ספק שאת השלב הראשון של הבריכה בנו בעלי מלאכה שהיו אמונים על בניית מקוואות, ולא בכדי שכרו פרנסי העיר דווקא אותם להתקין את הבריכה הראשונה
כאמור, גרמי המדרגות יוצרים פינות שבהם גרמי במדרגות פונים מערבה, האחד בצפון והאחר בדרום בריכת השילוח את הבריכה הזו, ששוליה המזרחיים ופינתה הדרומית-מזרחית נחשפו עתה, יש לזהות עם 'בריכת השילוח' של ימי הבית השני נחמיה ג: 15 הייתה ממוקמת גם היא בחלק זה של עמק הטירופויון, ושרידים ממנה עשויים להתגלות מתחת לבריכה שנחשפה עתה

המדרגות מתייחסות אל הקיר האמור, משמע הן בנות זמנו או מאוחרות לו אך קודמות לבריכה הגדולה.

20
בריכת השילוח מימי הבית השני בירושלים
מערך זה של משטחים ובקבוצות של חמש מדרגות ביניהן ממשיך גם מעבר לפינות, ודומה שכל הבריכה, סביב, הייתה מעוצבת באופן זה
בריכת השילוח מימי הבית השני בירושלים
את התופעה הזו יש לקשור בוודאי לעובדה שהאזור בו מדובר מצוי בתחתית עמק הטירופויון, והוא האזור הנמוך ביותר בירושלים
בריכת השילוח מימי הבית השני בירושלים
דומה שלפנינו קטע קטן מקיר הסכר שסגר על אפיקו של הטירופויון
סכר הטירופויון מעבר לשולי גם המדרגות המהווה את צדה הדרומי של הבריכה נערכה חפירה מצומצמת בהיקפה אלא שכאן המדרגות יורדות רק מכיוון אחד, ולא סביב, כבמקרה שלפנינו
יש עדויות נוספות המסייעות בזיהוי הבריכה כמקום טבילה גדול חפירה שנעשתה בעזרת כלי מכאני כבד לשם החלפת קו ניקוז בדרום עיר דוד הביאה באחרונה לגילוי אקראי של מדרגות אבן אחדות

להעתקת הקטע המסומן, עברו למסמך היעד, סמנו את המקום הרצוי ולחצו: CTRL+V להדבקת הקטע.

19
בריכת השילוח מימי הבית השני בירושלים
במקום נערכה חפירת הצלה, שהתפתחה לכדי מפעל חפירות גדול, המצוי עדיין בעיצומו
בריכת השילוח מימי הבית השני בירושלים
לשרידים שחשף בשטח החפירה שמעל למצוק הסלע אין נגיעה לנושא, למרות שהוא נראה ממנו היטב
בריכת השילוח מימי הבית השני בירושלים
ביבליוגרפיה: כותר: בריכת השילוח מימי הבית השני בירושלים מחברים: ; תאריך: תשס"ו , גליון 130 שם כתב עת: עורך הכתב עת: הוצאה לאור : ; בעלי זכויות: ; הערות לפריט זה: 1