עמיתים שחר און סמינרים. שחר און

בשנת 2014 השיקה פלג מערכת חדשה מסוגה הבאה לתת מענה לצרכי ניהול ידע מקצועי והכשרות לאוכלוסיות שונות, תוך כדי ניהול סידורי הקרקע שלהם כגון בתי מלון, העברות, דיילות, וכדומה אנו נמשיך לפעול על מנת להעניק לכם את השירות ברמה הגבוהה ביותר, אני סמוכה ובטוחה שכל אחת ואחד מכם יזכה לנצל את זכאותו בצורה המיטבית
עיקרי ההסכם הקנו לעובדים בין היתר הטבות בשכר, בגמול השתלמות והזכות להצטרף לעמותות לקידום כל עובד בדרוג מנהלי זכאי להצטרף לעמותות

ההרשמה לסמינרים בחודשי יולי אוגוסט כמעט והסתיימה, אך אל דאגה, לאור ההיענות הגבוהה הכפלנו את מספר הסמינרים במהלך החודשים ספטמבר — דצמבר.

28
תקשורת בונה בעמותות
במידה והביטול יחול בתקופה הקצרה מ- 14 יום ממועד הסמינר, יגבו דמי ביטול שיקבעו בהתאם לנוהלי המלון
שחר
ניתן לבצע הזמנות ללא המתנה לנציג באתר
העמותות לקידום מקצועי
עמיתים ועמיתות יקרים, הקיץ כבר כאן, ועונת הסמינרים בעיצומה
באמצעות המערכת יכול הארגון לבצע אינטגרציה מלאה בין הגופים השונים בהתאם לכללים דינמיים שהוגדרו מראש, ובכך לאפשר ניהול יעיל וחכם יותר של שירותים ללקוחות, מצד אחד, וגביה והתחשבנות מול המעסיקים והעמותות, מצד שני
ז של העמית הנוסף לחדר החברות בעמותות היא זכות שהוקנתה לעובד על פי ההסכם הקיבוצי והמעסיק הוא זה שנושא בתשלום דמי החבר השנתיים של העובד

עמיתים אשר יגיעו ללא תעודת זהות יחויבו במחיר נלווה, ללא סבסוד העמותה.

29
שחר
כל עובד בדירוג מינהלי זכאי להצטרף לעמותות
שחר און
עובדים בדרגים אחרים זכאים אף הם, ובלבד שמעסיקם העביר דמי חבר עבורם
שחר