עסקאות במזומן. מעכשיו יאסר על עסקאות במזומן של יותר מ

כל מי שמוכר נכס או נותן שירות במסגרת פעילותו העסקית, לרבות עוסק עצמאי או , , ואף עמותה או מלכ"ר להרחבה בנושא ראו את המאמר
ההמלצות המרכזיות של הוועדה נוגעות לשלושה תחומים: הגבלת השימוש במזומן, הגבלת השימוש בצ'קים, וקידום השימוש באמצעים אלקטרוניים והן: 1 כיום מעריכים שהעסקאות במזומן הן כשליש מהעסקאות במשק, ומטרתו למנוע עסקאות שחורות - עסקאות שלא מדווחות לרשות המיסים, ונועדו שלא לשלם מס מלא כחוק

כן, חובה לתעד את האמצעי בו בוצע או התקבל התשלום בכל עסקה.

28
בדרך לצמצום נוסף: עסקאות במזומן, רק עד 6,000 שקל
המטרה - מלחמה בעברייני מס ברשות המסים אומרים שמטרת החוק היא לתפוס עברייני מס בסכומים גבוהים
מעכשיו יאסר על עסקאות במזומן של יותר מ
ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה בשנת 2015 את המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן במשק הישראלי, שהוגשה על ידי שר האוצר, משה כחלון
בדרך לצמצום נוסף: עסקאות במזומן, רק עד 6,000 שקל
כמו כן, ובכל המקרים, החוק קובע עבירה פלילית של "מעשה מרמה" שעלולה להוביל לעונש של שלוש שנות מאסר
כלומר, עסקים לא יוכלו לשלם לעסקים אחרים מעל 11 אלף שקל במזומן
איסור הוצאת צ'קים ללא רישום שם המוטב - איסור זה בתוספת איסור הסחירות ימנע מצבים בהם צ'קים של אזרחים מתגלגלים לגורמים שונים ללא ידיעתם ההגבלה חלה על עסקאות, הלוואות, שכר, מתנה ותרומות

האיסור על שימוש במזומן בקרב המגזר השלישי כבר קיים במסגרת הוראות הניהול התקין של רשם העמותות.

3
החוק להגבלת שימוש במזומן
איסור הוצאת צ'קים ללא רישום שם המוטב - איסור זה בתוספת איסור הסחירות ימנע מצבים בהם צ'קים של אזרחים מתגלגלים לגורמים שונים ללא ידיעתם
בדרך לצמצום נוסף: עסקאות במזומן, רק עד 6,000 שקל
על מנת לתת מענה לכלל האזרחים, ובכלל זה עבור אזרחים בעלי חשבונות מוגבלים ואזרחים ללא חשבון בנק, החליט הצוות על קידום אמצעי תשלום אלקטרוניים, כגון כרטיסי חיוב מיידי וכרטיסים נטענים מזוהים, אשר יהיו זמינים לשימוש עבור כל אזרחי ישראל
בדרך לצמצום נוסף: עסקאות במזומן, רק עד 6,000 שקל
אף שהחוק מכוון לעברייני מס הוא עלול לפגוע בעיקר במגזרים החלשים, החרדים והערבים, שחלק גדול מהם אינו מחזיק בחשבון בנק כלל ומתנהל במזומנים, גם בעסקאות גדולות