צאת הצום חיפה. תשעה באב 2021: אלה הם זמני כניסת ויציאת הצום

מי שהצחצוח יגרום לו בוודאות להוצאה של דם מהחניכיים — יסתפק בשטיפה בלי צחצוח בהכנת לוח שנה זה הושקעו מאמצים רבים הן מהבחינה הטכנית והן מבחינת הלכות ודיני לוח שנה וזמני היום
ראוי גם להימנע מטיולים או פעילות חווייתית ביום זה כאמור תשעה באב הוא יום שבו לא רק מתאבלים אלה לא מסיחים את הדעת מהאבלות תופסים אותה בשתי ידיים מעמיקים בה מפנימים את גודל החיסרון ובעזרת השם בזכות האבלות המשמעותית הזאת נזכה לראות בנחמת ירושלים ובשורות טובות על עם ישראל כולו

האם מותר לשטוף את הכלים שנשארו משבת? דיני התענית כל תענית שאוכלים בו בלילה, הלילה מותר באכילה ושתיה עד שיעלה עמוד השחר, ואם ישן וקם משנתו קודם עמוד השחר, אסור לו לאכול ולשתות.

3
בתמוז זמני כניסת ויציאת הצום • כל ההלכות שצריך לדעת
דיני האבלות בתשעה באב הינם חמורים יותר מיתר התעניות וכוללים חמישה עינויים ומנהגי אבלות נוספים בנוסף לאמירת קינות על החורבן וקריאת מגילת איכה
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפא 2021
אחרי שנה של קורונה, אחרי אסון מירון ואסון מיאמי, לא קשה להתחבר לצער ולדרוש עולם מתוקן
עקרונות זמני היום
קיצור דיני תשעה באב שחל ביום ראשון - הרב עודד מילר השנה צום תשעה באב חל במוצאי שבת במצב הזה יש כמה הלכות שחשוב להכיר כמו למשל איך עורכים הבדלה על כוס יין בליל צום וגם איך נראית סעודה שלישית של שבת כשהיא למעשה הסעודה המפסקת שלפני תחילת התענית? כך כתב הרב קוק: "התחלנו לומר איזה דבר גדול, בינינו לבין עצמנו ובאוזני העולם כולו, ולא גמרנוהו עדיין
מהסיבה זו, חשוב שבתי הכנסת יאחרו את תפילת ערבית של צאת שבת, כדי לאפשר קודם לכן להתארגן בבית עם צאת הכוכבים השבת הנוכחית, השבת שלפני תשעה באב, נקראת "שבת חזון"
לצורך בניית לוחות זמני הנץ הנראה נסתייענו בעזרתו האדיבה של הרב חיים קלר, מחבר לוח "בכורי יוסף" תשעה באב אינו רק יום אבל על מה שאיבדנו, אלא יום של תזכורת למה מצופה מאיתנו

מי שצריך ליטול כדור בצום, י"א שיכול לשתותו עם מעט מים פחות מכשיעור הגר"מ פיינשטיין , וי"א שאם יכול ליטלו ללא מים יעשה כן, ורק אם אינו יכול — יטול עם מים חזו"ע , והגר"נ קרליץ כתב שימיס הכדור במים כדי שיעשו מרים — ויטול.

27
עקרונות זמני היום
זמן חצות היום הוא כאשר השמש נמצאת באזימוט של 90 מעלות
צום תשעה באב 2021
ומניקה פטורה מן התענית כל כד' חודש שלאחר הלידה
צום תשעה באב 2021
וי"א שבצום ט' באב ובי"ז בתמוז מעיקר התקנה היה שאם הצום חל בשבת ידחה ליום ראשון, ואם כן לא נחשב לתשלומין — וחייב לצום שבט הלוי , וי"א שיצום כדי לא לפרוש מן הציבור, אולם אם הוא כחוש וקשה לו יש להקיל חזו"ע, הגרי"ש אלישיב