מספר טלפון משרד הבריאות. התפרצות הקורונה: טלפונים חשובים

חזון המשרד מימוש הזכות הבסיסית לבריאות ולקידום בריאות של כלל אוכלוסיית ישראל, באמצעות מערכת בריאות השואפת לאיכות ושוויוניות מרביים, תוך כיבוד ערכי כבוד האדם והחברה הכוונה לקהילה - חיזוק מערכי שירות הבריאות בקהילה, תוך העדפה ודגש על שירותי מניעה, קידום בריאות ושיקום בקהילה
ניהול פנקס הפסיכולוגים הוא חובה על פי סעיף 12 לחוק הפסיכולוגים: 12 ובהתאם להחלטת הועדה מונפק רשיון קבוע, זמני או היתר זמני ונשלח ללשכת הבריאות

קול הבריאות מאפשר לפונים אליו גם לקבל מידע על הנחיות ספציפיות, נהלים, טפסים וכן הלאה, מה שמועיל, במידה רבה, במקרים מיוחדים: למשל, בחודשים האחרונים מתקבלים למוקד אינספור פניות של הורים בנוגע לחיסון הפוליו, ולכדאיות החיסון של ילדיהם בו.

קול הבריאות
קידום בריאות ומניעה — עידוד אורחות חיים מקדמי בריאות, תוך דגש על אחריות אישית וקהילתית
משרד הבריאות מוקד טלפוני ארצי 1
קווי חירום וסיוע לנפגעות ולנפגעי אלימות במשפחה
משרד הבריאות
המוקד מעניק מידע ומענה לציבור בנושאים דוגמת חוק ביטוח הבריאות הממלכתי, בריאות הנפש, בריאות השן, בקשות למכשירי שיקום או ניידות, תכשירים וטכנולוגיות רפואיות, רפואה גריאטרית — והרשימה עוד ארוכה
צמצום פערים - הקטנת פערי הבריאות בין קבוצות שונות באוכלוסייה תחום פעילות אחר שלו הוא זה המחקרי
תעודות ומסמכים שאינם כתובים בעברית, אנגלית או ערבית יש לתרגם לאנגלית ע"י מתורגמן כולל אישור של נוטריון מורשה מישראל לבקשה יש לצרף בשני עותקים או בעותק אחד למי ששולח ישירות למשרד הבריאות את המסמכים המפורטים בהמשך

בימי חול בשעות 7:00 עד 20:00, בימי שישי בשעות 7:00 עד 13:00.

15
משרד הבריאות מוקד טלפוני ארצי 1
גריאטריה - קידום שירותי הבריאות לגיל הזקנה תוך שימת דגש לטיפול הביתי והקהילתי
משרד הבריאות
המשרד מספק שירותי בריאות בתחום האשפוז ורפואה מונעת וכן, מבטח את האוכלוסייה בתחומי בריאות הנפש, גריאטריה, בריאות הציבור ומכשירי שיקום
פנקס הפסיכולוגים במשרד הבריאות
באמצעות המוקד, ניתן גם להעביר תלונות בנושאים שונים, וכן לקבל עדכונים על הטיפול בבקשות שונות שהוגשו לא מכבר
שיתוף הציבור והפרט — טיפוח ציבור מעורב ואורייני בתחום הבריאות ויצירת אוירה המאפשרת שיתופו בקביעה ויישום מדיניות בריאות משרד הבריאות — שירות לקוחות — כתובת שירות לקוחות משרד הבריאות — כתובת למשלוח דואר: מכון גרטנר, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר 52621
שעות פעילות מוקד שירות לקוחות: לא פורסם בימי חול בשעות 7:00 עד 20:00 וביום שישי בשעות 7:00 עד 13:00

בין הנושאים אשר נמצאים תחת האחריות של משרד הבריאות, ניתן למנות פיקוח על כלל מערכות הבריאות בישראל, לרבות בתי חולים, קופות חולים, מרפאות, מגן דויד אדום ועוד.

3
משרד הבריאות
משרד הבריאות — שירות לקוחות — צ'אט — Chat — אין שירות לקוחות באמצעות צ'אט
התפרצות הקורונה: טלפונים חשובים
א ינוהל פנקס או כרטסת להלן — פנקס שבהם יירשמו הזכאים לרישום כפסיכולוגים לפי חוק זה; היה הפסיכולוג בעל תואר מומחה או מומחה-מדריך, בענף המפורט בתוספת, ירשום מנהל הפנקס את הדבר בפנקס; פרטי הרישום ייקבעו בתקנות
טופס הצהרת כניסה לארץ
מטרת המוקד הטלפוני של משרד הבריאות היא להקל על הציבור בקבלת אותם שירותים בריאותיים חיוניים מהמשרד, וכן לשפר ולייעל את זמינותם