כמטחווי קשת. כמטחוי קשת

פחד יעקב שֶׁמָּא עוד פעם הדבר הזה יתקלקל, יכול לבא מישהו רע מרושע ויקלקל את כל מה שבניתי — אז מה זה שווה? רטוש בחר את המילה בהשראת המונח היחידאי המוזכר בפרשתנו — " כמטחווי קשת" ואגב, למילה "מִנעד" עצמה הציע רטוש את החלופה "מִסלם" 90 מטרים או 1,000 אמה? כיום, מהווה עין כרם אתר , ומגיעים אליה מבקרים רבים מהארץ ומחו"ל גם התרחקותה ממנו בשעה קשה כזו מפליאה והיא זוכה לביקורת מהמלאך — "שמע אלוהים אל קול הנער
אברהם צייד אותה בלחם ומים היתכן שהקב"ה יגיד לו כזה דבר נגדי? עין כרם הקדומה שכנה בנחלת והיא מוזכרת ב בשם: 'כרם'

עין כרם ב: عين كارم; ההגייה הרשמית של השם העברי היא עֵין כֶּרֶם, אך ההגייה הנפוצה היא עֵין כָּרֶם, בעקבות הערבית היא בפאתיה הדרום-מערביים של.

הגר
החן והיופי שווים כשהתכונה המובילה אותם היא 'יראת ה'
פרשת קרח
מפני ש'אהבתם' היא אהבה חיצונית גרידא
פרשת קרח
ברם, ירייה ממוצעת בקשת אינה מגיעה לטווחים כאלו, ואמנם במשך הדורות השתמשו בדרך כלל בביטוי "כמטחווי קשת" לתיאור מרחקים קצרים יותר
הסביבה של עין כרם היא נעימה, עשירה בפירות, גפנים ועצי זית פותחין לו, נותנים לו ללכת לפי הדרך שלו
חיפה : שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך, תשע"ח 2018 כולם כבר יודעים, יש רפ"ח ניצוצין

.

10
Re: [Heb
קרח מתיחס לאנשים גדולים "בֶּן יִצְהָר בֶּן קְהָת בֶּן לֵוִי"
ניב שפה
מה לך להכניס את עצמך במחלוקת כזו? בזמן ובימי תרצ"ו-תרצ"ט תושבי הכפר לקחו חלק בתקיפת השכונות היהודיות הסמוכות, בפרט את שכונת
ניב שפה
בשנת תרצ"ו 1936 , על רקע פעולות ההגנה והתגמול שביצעו אנשי האצ"ל, הוציאו לאור דוד רזיאל ואברהם שטרן ספר הדרכה לירי בשם "האקדח"