משרד המדע והטכנולוגיה. משרד המדע, התרבות והספורט

משך הקייטנה כל קבוצה תפעל במשך 5 ימים, מיום א'-ה' בשבוע, בין השעות 8:00 לשעה 13:00 במהלך כהונת , נדרשה שרת החינוך להתפטר מתפקידה, כדי לשמור על שלמות הקואליציה עם , והיא הועברה ל, אליה הועברו תחומי התרבות והספורט ממשרד החינוך
שליחה מיידית של המידע על הפרויקט לצוות החינוכי ולתנועות הנוער בישוב, וקריאה לרתום אותם לפרויקט באמצעים שלמעלה, בכך תהפכו את הפרוייקט לבעל משמעות לקהילה רחבה ירדן וקסלר אחראי טכני ראשי לפרויקט זאב אפיני רכז תכנים והכשרות צוות מיכל מכלין רכזת צוות מדריכים מנדי גדול רכזת מד"צים ירדן הינמן סייעת רכזת המד"צים אנו מאחלים לכם ולנו הצלחה בפרוייקט צוות הארה תכניות העשרה

אבי פרלין מנהל הפרויקט וצד הלקוחות - איש הקשר שלכם.

28
משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה
קשרי חוץ מדעיים המשרד פועל מתוך תפיסה שכדי לשמור על רמה גבוהה במחקר מדעי דרוש טיפוח מערך איתן של קשרי חוץ מדעיים
משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה
מינוי מנהלים לכל אתר קייטנה, שליחתם להשתלמות והוצאת רישוי חינוכי ממשרד החינוך כתנאי לפתיחת הקייטנה
משרד משאבי המים
בשנת , במסגרת שונה שם המשרד ל משרד המדע והאמנויות, וצורף אליו תיק התרבות שהיה חלק מ, זאת במטרה לפצות את שאולצה לפרוש מתפקידה כ
בממשלה זו כיהן כשר המדע התרבות והספורט, עד ל עקב הצטרפות סיעת לקואליציה
שנה לאחר הקמתו שונה שם המשרד ל"משרד המדע והטכנולוגיה" משרד משאבי המים מידע כללי תחום שיפוט ישראל תאריך הקמה תאריך פירוק ממשלה משרד משאבי המים היה משרד של בין השנים 2020—2021, הממונה על כלל תחום ה ב

בתחילתה של הממשלה ה-34, עמד בראש המשרד עד שמונה ל, במהלך כהונתה של , בעת שבראש המשרד עמד השר , הוחזר שם המשרד לשם משרד המדע והטכנולוגיה.

27
משרד משאבי המים
לאחר מכן שימשה כממלאת מקום שר המדע התרבות והספורט, ואחריה מונה לתפקיד
שיחה:משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה
הצלחת הפרויקט מבוססת על איכותו של צוות זה ועל התיאום בין הצוות למנהל הקייטנה המתמנה על ידכם
משרד המדע והטכנולוגיה
ניסיון העבר מלמד, כי הקייטנה מאוד מבוקשת ומתמלאת תוך ימים בודדים, לעתים שעות
פרסום מיידי של הקייטנה והתחלת רישום המשרד משקיע במחקר ופיתוח באמצעות מענקי מחקר, מלגות והקמת מרכזי ידע על פי תחומי העדיפות הלאומית הנקבעים מדי שנה על ידי המדען הראשי של המשרד
עם הקמתה של ממשלת ברק, בשנת שונה שם המשרד ל"משרד המדע, התרבות והספורט" וצורפו אליו תיקי התרבות והספורט, השר שכיהן במשרד היה רשויות מקומיות אנו רואים את שיתוף הפעולה בין המשרד, ביננו, לבינכם, הרשויות, את הנדבך החשוב ביותר להצלחת הפרויקט

יתכן וישנם תנאים נוספים ראה.

16
משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה
התמיכות למחקרים ניתנות על בסיס לשם קידום המדע והטכנולוגיה בישראל
הארה תכניות העשרה בעמ
המחקרים נעשים באזור, עבור האזור ועל האזור, על ידי מדענים וחוקרים שלרוב מתגוררים באזור
משרד המדע, התרבות והספורט
עם הקמת המשרד עמד בראשו הפיזיקאי זוכה , , מטעם מפלגת