הבחירות לנשיאות ישראל. הבחירות לנשיאות ישראל (1952)

לאחר סיום הגשת המועמדות הודיעו נתניהו ו, , על תמיכתם בריבלין
נבון נותר המועמד היחיד, ובבחירות עצמן זכה ב-86 קולות מספר ימים לאחר הסרת מועמדותו, פגש נבון ב וביהודה בן-מאיר במסדרונות הכנסת

.

30
הבחירות לנשיאות ישראל (1952)
תיקון נוסף לחוק היסוד הביא לראשונה לקביעת כללים באשר לאופן הצגת המועמדים לתפקיד
הבחירות לנשיאות ישראל (2007)
זמן קצר לפני סיום הגשת המועמדות לנשיאות המדינה פנה , , לסופר היהודי-אמריקאי , בהצעה שיציג מועמדותו לתפקיד, אף שלוויזל אין , אך הצעה זו לא התממשה למועמדות
הבחירות לנשיאות ישראל (1973)
הבחירות הארבע-עשרה ל נערכו ב ב- ,
במליאת הכנסת השתוללה מהומה רבתי בין תנועת החרות למפלגה הליברלית בעקבות שינוי בחוק ב-1998, הנשיא נבחר על ידי הכנסת לתקופת כהונה אחת בלבד בת שבע שנים, במקום תקופת הכהונה בת חמש שנים עם אפשרות להאריכה בחמש שנים נוספות
בסופו של דבר נמנע שלום מלהציג מועמדותו לנשיא המדינה, לאחר שלא זכה לתמיכתו של ראש הממשלה, הסבירה את ההימנעות של מתמיכה בבן צבי בכך שמועמדותו "מסמלת תמיכה במדיניות הממשלה"

חברי מפ"ם העבירו את תמיכתם בסיבוב השלישי ליצחק בן-צבי ובכך הביאו לבחירתו.

28
הבחירות לנשיאות ישראל (1952)
בינתיים במפד"ל גבר החשש שמא הנשיא הבא של מדינת ישראל יהיה רב קונסרבטיבי
הבחירות לנשיאות ישראל (2014)
הנבחר היה מיועד להחליף את הנשיא המכהן , שהתפטר כשנתיים לאחר ש לתקופת כהונה שנייה, בעקבות ידיעות לפיהן קיבל סכומי כסף גדולים מאיש העסקים מבלי שדיווח על כך במהלך כהונתו כ וכ
הבחירות לנשיאות ישראל (2000)
בדומה לפעולותיו כשהתמודד למועמד המערך לראשות הכנסת, בירר נבון בצמרת המפלגה האם יקבל תמיכה מספקת די לבחירתו