תמרורי אזהרה. תמרורי אזהרה למכירה

בכל פעם שמתכננים שינויים בהסדרי התנועה המבצעים דואגים שיוצבו במקום תמרורים מתאימים, על מנת להזהיר את הנהגים המגיעים למקום כ- 170 מטר לפני המפגש 23
אנחנו נדאג להציב שלטי אזהרה, הוריה, הכוונה ומודיעין במקומות הדרושים ולסמן את הדרכים ואת הכבישים, על מנת לשמור על הביטחון האישי של כל מי שמגיע למקום רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים

אין פניה לדרך הצדדית כ-150 מ' לפני ההתמזגות הימני או משני צדי הכביש א-21 התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית משמאל אין פניה לדרך הצדדית כ-150 מ' לפני ההתמזגות הימני או משני צדי הכביש א-22 התמזגות עם כביש, שבו זכות קדימה אין פניה שמאלה כ-150 מ' לפני ההתמזגות הימני או משני צדי הכביש א-23 התמזגות עם כביש, שבו זכות קדימה אין פניה ימינה כ-150 מ' לפני ההתמזגות הימני או משני צדי הכביש א-24-פ גודש תנועה לפניך לפני מקום הגודש הימני או משני צדי הכביש או מעל הכביש א-25 מפגש מסילת ברזל מעל אחד התמרורים מס' א-28, א-29 או א-30 בכביש - משני צדיו ובדרך עפר בצדה הימני א-26 רכבת קלה חוצה 50 עד 100 מטרים לפני המקום הימני א-27 אבנים מתדרדרות כ-150 מטר לפני המקום הימני או משני צדי הכביש א-28 התקרבות למפגש מסילת ברזל כ-250 מ' לפני המפגש.

תמרורים
לוח תמרורי תנועה של המשטרה הבריטית שהוצב בתחנת אגד בשנת 1936 ה בישראל נקבעים על ידי
תמרורים
תמרורי הדרך והשלטים במדינת ישראל מצייתים ונסמכים ברובם על התקן הבין-לאומי כפי שנקבע ב עם זאת חלק מה ב שונים במידה מהתקן
תמרורי אזהרה למכירה
המרחק עד סוף הפיתולים יצוין על גבי תמרור מס' א-42
חברת סימנים פועלת בתחום מזה שנים רבות ומאחוריה ביצוע פרויקטים רבים ושונים ברחבי הארץ הוספו לתמרור בחלקו העליון מספר מטרים מהמפגש
הוספו לתמרור בחלקו העליון מספר מטרים - יציינו את המרחק מהמפגש השלט מסתמך על הדוגמה הבין לאומית אך לא מכיל טקסט כמקובל בשלטים בארצות אחרות אלא ציור של יד לבנה וללא כיתוב

כ-150 מ' לפני תמרור מס' ב-37 הימני או משני צדי הכביש א-34 ירידה מסוכנת עם ציון אחוזי השיפוע או בלעדיו בהתחלת הקטע המשופע.

28
לוח התמרורים : תמרורי אזהרה
עקומה פניה חדה שמאלה 3
תמרורי אזהרה למכירה
אורך הירידה יצוין בתמרור מס' א-42 הימני או משני צדי הכביש א-35 סכנת החלקה כ-150 מ' לפני המקום המסוכן להחלקה הימני או משני צדי הכביש א-36 מעבר חצייה להולכי רגל לפניך כ-150 מ' לפני מעבר החצייה הימני או משני צדי הכביש א-37 הולכי רגל בקרבת מקום כ-150 מטר לפני המקום הימני או משני צדי הכביש א-38 תנועה דו-סטרית לפניך בהתחלת הקטע הימני או משני צדי הכביש א-39 רעש מטוסים מנמיכי טוס בקרבת שדות תעופה הימני א-40 מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד
תמרורי אזהרה
עומד בדרך בצידה א-1 כביש משובש כ-150 מ' לפני מקום השיבוש הימני או משני צדי הכביש א-2 עקומה פניה חדה שמאלה כ-150 מ' לפני תחילת העקומה הימני או משני צדי הכביש א-3 עקומה פניה חדה ימינה כ-150 מ' לפני תחילת העקומה הימני או משני צדי הכביש א-4 עקומת עקלתון שמאלה סרפנטינה כ-150 מ' לפני תחילת העקומה הימני או משני צדי הכביש א-5 עקומת עקלתון ימינה סרפנטינה כ-150 מ' לפני תחילת העקומה הימני או משני צדי הכביש א-6 עקומה שמאלה ואח"כ ימינה כ-150 מ' לפני תחילת העקומה הראשונה הימני או משני צדי הכביש א-7 עקומה ימינה ואח"כ שמאלה כ-150 מ' לפני תחילת העקומה הראשונה הימני או משני צדי הכביש א-8 דרך מפותלת כ-150 מ' לפני תחילת הפיתולים