Classroom משרד החינוך. Google Classroom

התלמיד מקבל את ציוניו באימייל עם ההערה של המורה בדיקה אחרונה ב-19 בינואר 2018
ניתן להזמין תלמידים לשיעורים על ידי קוד פרטי השייך למורה בלבד הכניסה היא בעזרת סיסמת ההזדהות האחידה, ובתוכה קל לאתר את פרטי הקשר של החברים והתלמידים, ע"י הקלדת השם בעברית

במהלך המפגש ניחשף לתבניות שפותחו ולחומרי הטמעה שאפשר להיעזר בהם בעת הלמידה בסביבת גוגל קלאסרום.

27
משרד החינוך
יש ללחוץ על הקישור הבא כדי לשלוח לעצמך תזכורת להיכנס לחנות האינטרנט של Chrome מהמחשב הנייח
הסביבה הדיגיטלית שלי
סביבת הענן לחינוך של Google G Suite for Education מאפשרת לקיים תהליכים מתקדמים של הוראה, למידה והערכה מכל מקום, בכל זמן ובכל אמצעי קצה
משרד החינוך
התהליך מאופיין בהקפדה על אבטחת מידע ופרטיות
לעומת זאת, כיום האפליקציה זמינה לכל המשתמשים בחינם ב- , הודיעה על ממשק חדש, המאפשר למנהלי בית הספר והמורים לצור כיתה משלהם ללא צורך בחשבון G Suite for Education
מרגע שבית הספר מחובר לסביבת הענן, כל התלמידים והמורים קיימים ומזוהים בשמם בסביבה האפליקציה משלבת את שירותי , , ועוד

בדיקה אחרונה ב-19 בינואר 2018.

20
משרד החינוך
המורה והתלמידים יכולים לקיים שיחות בנושאי הלמידה בתוך ה"זרם"
‏חנות האינטרנט של Chrome
פרקטיקות להוראה איכותית
בדיקה אחרונה ב-19 בינואר 2018