אמירה אורון. Amira Oron

Keinon, Herb October 30, 2018 She is the country's first female ambassador to Egypt
Education [ ] Oron graduated from the Mae Boyar High School in 1984 Her title in Ankara has been given as Ambassador, head of the embassy and charges d'affaires

On September 23, 2020, Oron presented her credentials to Egyptian President , at a ceremony held at the.

16
שגרירי ישראל במצרים לדורותיהם: מתנגדים למינוי קרא לשגריר
Eichner, Itamar October 30, 2018
אמירה אורון
She replaced David Govrin in the position
שגרירת ישראל במצרים: הבנה שיכול להיווצר תיאום בינינו, גם
Harkov, Lahav June 7, 2020
was the first when she was Israel's top diplomatic representative in Oron was promoted for the post as an alternative to Prime Minister putting forward as a candidate
Landau, Noa June 6, 2019

A year after her nomination, she was still in Israel.

27
שגרירת ישראל במצרים: הבנה שיכול להיווצר תיאום בינינו, גם
She is the second woman to serve as an Israeli ambassador in an Arab state
שגרירת ישראל במצרים: הבנה שיכול להיווצר תיאום בינינו, גם
Khalil, Zain June 7, 2020
היסטוריה: שגרירה ישראלית במצרים

.

1
אמירה אורון
Amira Oron
Amira Oron