גואטה אביגדור. ועדת השרים נתנה אור ירוק להקמת בורסות ייעודיות

בנוסף, הצעת החוק מגדילה את סמכויות הפיקוח של רשות ני"ע על חתמים ומפיצים, והיא נועדה להבטיח את השמירה על עניינם של המשקיעים ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה היום שני את הצעת שר האוצר, אביגדור ליברמן, לשכלול שוק ההון באמצעות הקמת בורסות ייעודיות המהוות פלטפורמות מסחר חדשות, הוספת שכבות הגנה על ציבור המשקיעים, וצמצום וגידור סיכונים
כמו כן, אושר להעניק לרשות סמכות לקבוע תנאים להנפקת ניירות ערך של תאגידים חסרי פעילות עסקית או נכסים SPAC , המבקשים לגייס כספים מהציבור מבלי לקבוע במועד ההנפקה שימוש ייעודי לכספי ההנפקה הצעת חוק דומה אושרה בחודש מרץ האחרון על-ידי ועדת השרים לחקיקה, אך מכיוון שהממשלה התחלפה וההצעה לא הגיעה לקריאה ראשונה, היה צורך בדיון מחודש בוועדת השרים לחקיקה, וזו אישרה אותה לאחר שהועלתה על-ידי שר האוצר הנוכחי

.

8
ועדת השרים נתנה אור ירוק להקמת בורסות ייעודיות
ברשות ני"ע מסבירים כי בעקבות הפרסום הביעו מספר יזמים עניין לבחון הקמה של פלטפורמות מסחר שונות, ועל כן, הצעת החוק צפויה לסייע בקידום ושכלול שוק ההון
ועדת השרים נתנה אור ירוק להקמת בורסות ייעודיות
בחודש ינואר 2020 פרסמה רשות ניירות ערך קול קורא ליזמים שמעוניינים להקים פלטפורמות מסחר דיגיטליות, המבוססות על טכנולוגיות חדשות DLT
ועדת השרים נתנה אור ירוק להקמת בורסות ייעודיות
לצד זאת, אנחנו מביטים קדימה ורואים שבעולם כבר בונים את דור העתיד של הבורסות, ולשם אנו מכוונים - קיבלנו אור ירוק להטמעת חדשנות טכנולוגית בשוק ההון, שתאפשר פעילות של פלטפורמות מסחר מבוססות על טכנולוגיה מתקדמת״
בין היתר מדובר בהקמת זירות מסחר דיגיטליות, הטומנות בחובן פוטנציאל משמעותי להביא לצמצום עלויות מסחר בכל שרשרת הפעילות, החל משלב הרישום וההפצה ועד לשלב הסליקה והמשמורת בעבר הוזכרו בין היתר אפשרויות להקמת בורסה ייעודית לעסקים קטנים ובינוניים, ובורסות לחברות הייטק ולמסחר במטבעות בלוקצ'יין, הזוכים לפופולריות עצומה בתקופה האחרונה
יו"ר , ענת גואטה: "השינוי שחל בשוק רק מעצים את הצורך בקביעת כללים ברורים למנוע מצב שוק לא רצוי של מערב פרוע הצעת החוק נועדה להניח את התשתית להקמת בורסה ייעודית בישראל, בין היתר על-ידי הסרת חסמים לרישוי וכן על-ידי קביעת הקלות רגולטוריות שיחולו על תאגידים שניירות ערך שלהם יירשמו למסחר בבורסה הייעודית

ברשות ני"ע תולים תקוות בליברמן כמי שיצליח להביא את ההצעה לחקיקה מלאה.

6
ועדת השרים נתנה אור ירוק להקמת בורסות ייעודיות
ועדת השרים נתנה אור ירוק להקמת בורסות ייעודיות
ועדת השרים נתנה אור ירוק להקמת בורסות ייעודיות