מצב מועמדות אוניברסיטת חיפה. הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

גובה המלגה שתקבלו ייקבע בהתאם לתקציב השנתי של המדור אתם מוזמנים לפנות ישירות לרב בכל נושא שיראה לכם רלוונטי
הזכאות למלגה נקבעת על—פי מצוינות והישגים אקדמיים, תקינות אקדמית ומנהלית וקצב הלימודים פעילות ציבורית מרכזת: יעל ברגר טלפון: 04-8240334, פנימי: 52334 מייל: yberger1 univ

סטודנטים המעוניינים לקבל מידע או סיוע מוזמנים לפנות למזכירות המדור.

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה
הבקשה למלגת סיוע מוגשת ביוזמת הסטודנטים החל מחודש אוגוסט ועד שבוע לאחר תחילת שנת הלימודים וסטודנטים שנמצאים זכאים למלגת הצטיינות מאותרים על-ידי האוניברסיטה ומקבלים על כך הודעה במהלך השבועות הסמוכים מתחילת שנת הלימודים
בית הספר למדעי המדינה אוניברסיטת חיפה
הסטודנטים שלא ימלאו אחר כל הקריטריונים הבסיסיים שפורטו לעיל לא יימצאו זכאים לקבלת מלגה
שאלות ותשובות
מלגות הישגים אקדמיים סטודנטים הזכאים למלגת הצטיינות יאותרו על-ידי האוניברסיטה, ותישלח להם הודעה על כך לאחר תחילת שנת הלימודים
חברה ותרבות — מתקיימת פעילות חברתית ותרבותית ביזמת רכזים חברתיים והנהלת המעונות בקשות שיוגשו באיחור יטופלו בסמסטר העוקב
תהליך הקבלה לחברות בתוכנית אייסף מותנה במילוי טפסים אישיים, סדנת מיון וראיון אישי לבירור פרטים נוספים וקביעת פגישה אישית ודיסקרטית ניתן ליצור קשר עם רכזת התוכנית

האבחונים נערכים בשפות עברית וערבית.

22
הרשות ללימודים מתקדמים
על פי בקשת הסטודנטים, יישמר חיסיון השם בפניה לרשות המוסמכת
דיקנאט הסטודנטים
מרכז לכתיבה אקדמית סטודנטים מוזמנים לקבל הדרכה בכתיבת עבודות סמינריוניות ויעוץ סטטיסטי בהנחיית מורי היחידה במרכזים לכתיבה אקדמית, הממוקמים במעונות הסטודנטים ובספריית האוניברסיטה
סיכוי קבלה
החונכות מועברת על־ידי סטודנטים מצטיינים באוניברסיטה ובהתאם לחוגי הלימוד השונים
מלגות אלה מוענקת אך ורק לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה עצמה, ולא בשלוחות שלה מעונות ״טליה״ — מגורים מרווחים ומעוצבים ברמה גבוהה
חניה — במעונות הסטודנטים חניון מקורה דו-קומתי ובו 120 מקומות חניה חונכות אקדמית לסטודנטים עם מגבלה נפשית של משרד הבריאות בניין בית הסטודנט, קומה 3, חדר 315 טלפון: 04-8288616, 050-6819209 דוא״ל: natan

בפרסומים מתואר ומפורט התיהלוך של המלגה כגון: קהל היעד, קריטריונים להגשת הבקשה, סכומי המלגה, מועד אחרון להגשת הבקשה, מי שמוסמך להמליץ על התלמידים, מי שמוסמך לדון בבקשות ומי שמוסמך לאשר את המלגות.

15
מלגות לימודים באוניברסיטת חיפה
לעתים, על פי דרישות הקרן, יש צורך בסינון מוקדם של מועמדים מבין כל אלה העונים לקריטריונים
הרשות ללימודים מתקדמים
חשוב לציין כי תואר ראשון יינתן לתלמיד המסיים לימודיו בשני חוגים במסלול הדו-חוגי או בחוג אחד במסלול החד חוגי
דיקנאט הסטודנטים
גובה המלגה יקבע ביחס להיקף שכר הלימוד שלהם