ברוך דיין האמת. Hefkervelt : ברוך דיין האמת Harav Shlomo Gissinger זצ''ל

The Levaya will be live streamed see below for the live feed Nowhere, though, was Rav Gissinger more appreciated than in the community that grew around him
א פארפאלק וואס האבן ל"ע נישט געהאט קינדער, האבן איבערגעגעבן פאר די סאטמארע רביצין ע"ה א גרויסע סומע געלט, אז לאחר מאה ועשרים זאל זי טאן דערמיט א גוטע זאך לטובת נשמתם האט ער געטראכט א מינוט, און געענטפערט אז זי זאל עס פשוט אריינלייגן אין גמ"ח, און יעדן דאלער וואס מען בארגט דערפון פאר א איד, עד סוף כל העתים והזמנים, גייט פאר זייער חשבון, וצדקתם עומדת לעד

Rav Gissinger was known fondly and reverently to many people, not only in Lakewood, which was home to Rav Gissinger for nearly fifty years, but throughout the United States and beyond.

10
Hefkervelt : ברוך דיין האמת Harav Shlomo Gissinger זצ''ל
Hefkervelt : ברוך דיין האמת
בד"וו, וואס מיינט מגי' ספר כולל ענינים? זי האט אוועקגעלייגט די געלט, און נאך זייער פטירה האט זי געקלערט, צו שרייבן א ספר תורה מיט די געלט, לעילוי נשמתם, בפרט אז זיי האבן נישט איבערגעלאזט דורות
ברוך דין האמת
אזוי ווי ס'פלעגט זיך כסדר מאכן The Levaya will take place tomorrow morning 10:30 am at his shul, kevura in Lakewood It is with great sadness that Matzav
Rabbi Weiss was also the author of the popular Visions of Greatness series, published by CIS

אבער פונעם רבי'ן קען מען נישט ארויסלערנען קיין כלל אין די זאך.

3
ברוך דין האמת
אוודאי איז אויך א דבר טוב צו שרייבן א ספר תורה, און איך מאך ח"ו קיינעם נישט אוועק מיט יעדע דבר חשוב, וד"ל
Hefkervelt : ברוך דיין האמת
אבער בעפאר זי האט עפעס געטאן למעשה, האט זי אנגעפרעגט איר מאן, רביה"ק מחבר ספר על הגאולה ועל התמורה ומגיה ספר כולל ענינים
ברוך דין האמת
אבער בעפאר זי האט עפעס געטאן למעשה, האט זי אנגעפרעגט איר מאן, רביה"ק מסאטמאר זצ"ל, האט דער רבי זיך געוואונדערט פארוואס עפעס זי טראכט פון שרייבן א ספר תורה? נאכאמאל, איך שרייב עס פשוט אויף צו וויסן למעשה, אויב עס מאכט זיך אזעלכע ענינים ל"ע, איז דאס א געוואלדיגער זכות
באשעפער שוין צרות גענוג שוין משיח שיק!! און ער האט געקענט ענטפערן פאר יעדעם אנדערש
נאכאמאל, איך שרייב עס פשוט אויף צו וויסן למעשה, אויב עס מאכט זיך אזעלכע ענינים ל"ע, איז דאס א געוואלדיגער זכות

האט זי געזאגט אז אלע זכותים וואס מען ליינט אין די תורה און די ברכות וואס מען איז עולה לתורה גייט אויף זייער חשבון, דער רבי האט עס אבער גענצליך אוועקגעמאכט, האט זי געפרעגט וואס דען זאל זי טאן מיט'ן געלט? אוודאי איז אויך א דבר טוב צו שרייבן א ספר תורה, און איך מאך ח"ו קיינעם נישט אוועק מיט יעדע דבר חשוב, וד"ל.

Hefkervelt : ברוך דיין האמת Harav Shlomo Gissinger זצ''ל
האט ער געטראכט א מינוט, און געענטפערט אז זי זאל עס פשוט אריינלייגן אין גמ"ח, און יעדן דאלער וואס מען בארגט דערפון פאר א איד, עד סוף כל העתים והזמנים, גייט פאר זייער חשבון, וצדקתם עומדת לעד
ברוך דיין האמת #2 ניסן
אוודאי אזוי, די מעשה איז א פליאה עצומה, דער רבי האט "גענצליך אוועקגעמאכט" די זכות פון שרייבן א ספר תורה????? אוודאי איז אויך א דבר טוב צו שרייבן א ספר תורה, און איך מאך ח"ו קיינעם נישט אוועק מיט יעדע דבר חשוב, וד"ל
ברוך דין האמת