סליחות אשכנז. סידור/נוסח אשכנז

תעשו סדר או תאמרו תנסו גם את המאגר מגדולי ישראל ל- חלמתם חלום מפחיד? Really magnificent work has been done
מוציאין את התיבה לרחובה של עיר, ונותנין אפר מקלה על גבי התיבה ובראש הנשיא ובראש אב לבית דין, וכל אחד ואחד נותן בראשו מסורת היא, שאמירת הסליחות באשמורת הבוקר רצויה ביותר, כי עת זו היא "עת רצון" והקדוש ברוך הוא קרוב אז לכל קוראיו

על כן, אם ראש השנה חל בחציו השני של השבוע, מתחילים לומר החל מתחילת השבוע שחל בו ראש השנה, ואם ראש השנה חל בחצי הראשון של השבוע, החל מתחילת השבוע הקודם, על פי הפירוט הבא: כאשר היום הראשון של ראש השנה א' בתשרי חל ביום: תחילת אמירת הסליחות למנהג האשכנזים: שני מוצאי שבת פרשת כי-תבוא, ליל כ"ב באלול שלישי מוצאי שבת פרשת כי-תבוא, ליל כ"א באלול חמישי מוצאי שבת פרשת נצבים-וילך, ליל כ"ו באלול שבת מוצאי שבת פרשת נצבים-וילך, ליל כ"ד באלול ימי הסליחות הבולטים אצל האשכנזים הם היום הראשון, בו אומרים את הפיוט "במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה", ערב ראש השנה בו אומרים סליחות ופיוטים רבים ומכונה "זכור ברית" על שם הפיוט המרכזי, והסליחות האחרונות בעשרת ימי תשובה מלבד ערב יום כיפור המכונים "שלוש עשרה מידות", בהם אומרים את פיוט "שלוש עשרה מידות.

3
אנציקלופדיה יהודית דעת
חלומות מדברים אלינו אל תתעלמו — מרגישים שנדבקו בכם רוחות רעות? In addition to being arranged according to that venerable tradition, with pleasing to the eye font and layout, it also features translations of difficult words into easy Hebrew, as well as more extensive commentary notes to the prayer text on the bottom of the page, among other features
New Edition of Selichos KeMinhag Ashkenaz
ויש שעוסקות בהכנת קפה ותה למתפללים
סידור/נוסח אשכנז
משכימים בכל יום לבית הכנסת לפני מועד השחר ומבקשים רחמים"
לפי ה"זוהר" מתעוררים כוחות הרע משעת "מנחה" עד חצות, ואילו כוחות הרחמים מתעוררים בחצות הלילה ולפנות בוקר, לכן רצוי לומר "סליחות" מחצות הלילה דווקא או לפנות בוקר Those who say selichos arranged according to other orders, such as מנהג ליטא, or מנהג פולין, will also find it of interest, as while there are some differences in the selichos selections and order between them and that in this publication, there is also significant overlap and sharing as well
ואם רצה לומר סליחות ופסוקים יותר ממה שתיקנו חכמים והפזמונים שתיקנו פייטנים, אומר

נוסח הסליחות בג'רבה מיוחד רק להם וליהודי לוב ונדפס בספר "שפתי רננות".

19
אנציקלופדיה יהודית דעת
ר' כוהן צדק גאון סורא, המאה השמינית כותב: "מנהג בשתי הישיבות סורא ופומבדיתא לומר תחנונים בעשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים
סליחות אשכנז / ליטא / ספרד
אתם חייבים לקרוא את המדריך השלם
New Edition of Selichos KeMinhag Ashkenaz
אמירת סליחות מנהגי ה"סליחות" בתקופת הגאונים מנהגים באמירת הסליחות אמירת "תיקון חצות" לפני הסליחות סליחות בימי קדם נוסח הסליחות אדון הסליחות, בוחן לבבות "הסליחות" מה הן? לפניכם מאגר היא סגולה לבריאות איתנה וגם הוקרה לבורא עולם על המזון ועל הבריאות מסוגלת לשמירה בדרך לפני שיוצאים מהבית קמת בבוקר — כל השאר בונוס! You can , or from your own site
תמתיקו אותם על ידי אמירת כנס לומר תודה לאבא — — מתקן ומחדש את הנפש! בלי לחץ תאמרו — בהתאמה אישית! יש פיוטים שבתיהם מתחלקים בין הקהל, וכל מי שיודע לקרוא יפה, בניגון, קורא "בית" אחד: וישנם פיוטים שכל הקהל שר אותם ביחד
We owe a great debt of gratitude to the mechaber, Rav Shimon Schuster of Kiryas Sefer, for all the work he put in to make it available to the public ושמענו מקצת מקומות משכימים מראש חודש אלול"

אחרי "תיקון חצות" אומרים פיוטים: "ידיד נפש", "יחיד ואין בלתו אחר", "פתיחת אליהו", ועוד.

14
אנציקלופדיה יהודית דעת
הספרדים אומרים אותן החל מראש חודש אלול, לפי פסיקת השולחן ערוך אלא שבראש חודש עצמו אין אומרים סליחות, ועל כן מתחילים לאמרם מליל ב' באלול, ואם חל בשבת - ממוצאי שבת, ליל ג' באלול , חלק מעדות התימנים מתחילים לאמרן מיום ט"ו באלול, שהוא מחציתו של החודש, ואילו האשכנזים, הנוהגים לפי פסיקת הרמ"א, נוהגים להתחיל תמיד לומר את הסליחות במוצאי שבת ובלבד שיהיו לפחות ארבעה ימי אמירת סליחות לפני ראש השנה
סידור/נוסח אשכנז
ארבע ימים הוא בדומה למועד הנדרש בטרם הקרבת קרבן - ארבע ימים
סידור/נוסח אשכנז
מהרי"ל מייסד מנהגי אשכנז אחרי מהר"ם מרוטנבורג, מגנצא, המאה ה-15 כותב: בכל שנה ושנה, בסוף חודש אלול - ימי סליחות של הימים הנוראים; מתחילין ביום ראשון באמירת הסליחות בשבוע שחל בו ראש השנה, ואם חל ר"ה בתחילת השבוע, מקדימים לשבוע שלפני ראש השנה