טעם הפרי והירק. קיצור שולחן ערוך נג

ת: אם צורתו של הפרי ניכרת אחרי הריסוק, מותר כי זה ריסוק חלקי, כגון תפוחי אדמה, תמרים, בננה כיבוש ש: מותר לכבוש פירות וירקות? אם כך רגילים בני אדם, כגון שקדים, צימוקים, פלפל, עגבניה דיני שביעית השלם טז טעם הפרי והירק ו
ואם שרה או בישל את הצמוקין על דעת לאכול גם את הצמוקין, יש כמה ספיקות בברכה שעל המשקה שקילת מזון ש: מותר לשקול פירות שביעית? ומותר לבשל פרי שרוב בני אדם מבשלים, כגון תפוח עץ, כרוב, משמש, בצל, גזר, עגבניה

אך גם אם הם הפקר מעצמם, יש לבקש רשות מדין מידות טובות דיני שביעית השלם יד.

29
קיצור שולחן ערוך נג
ש: ולכלי יש קדושת שביעית? זריקת קליפות ש: מותר לזרוק לפח קליפות, על אף שעדיין ראויות לאכילה, כגון של תפוח, מלפפון, גזר? ת: יש אומרים שאין לטפטף ביין שביעית משום שאסור לבזבז יין שביעית, כך העיר מרן בס' שבת הארץ קונטרס אחרון לפ"ה ה"ג
קיצור שולחן ערוך נג
קילוף קילוף פירות ש: האם מותר לקלף פירות שאפשר לאכול עם קליפה? ת: בפירות שרגילים, כגון תות או בננה, מותר
הלכות פירות שביעית
סעיף ב פירות שאין דרכם לבישול אלא לאכלם חיין, אם בשלם מברך על הרוטב שהכל, אבל פירות שדרכם ליבשם ולבשלם והם שכיחים לרוב ונטעי להו אדעתא דהכי, אם בשלם כדי לאכול הפירות וגם לשתות את הרוטב מברך על הרוטב בורא פרי העץ, ואפילו אינו אוכל מן הפירות, וכן קטניות וירקות במקום שדרכם לבשלם, לאכלם וגם לשתות הרוטב, מברך על הרוטב בורא פרי האדמה, ואפילו אינו אוכל מן המאכל והחילוק שבין זה למה שכתוב בסעיף א', יש אומרים משום דהתם אין דרכם בכך לסחוט את הפירות או ירקות להוציא מימיהם והכא דרכם בכך
וגזר, זו מחלוקת דיני שביעית השלם טז סחיטה ת: אם זה במכירה, לא
כי כך נהוג דיני שביעית השלם טז סחיטה ז-י ת: כן דיני שביעית השלם טז שימושים שונים ו-ז

צריך לבקש רשות, כי י"א שהם הפקר מעצמם וי"א שבעל הפירות חייב להפקירם ואם לא הפקיר אין לקחת.

1
קיצור שולחן ערוך נג
ת: חז"ל גזרו שירקות שגדלו בשביעית מעצמם, בכל זאת אסורים בגלל הרמאים שזרעו בשביעית וטענו שצמחו לבד
הלכות פירות שביעית
וכן חייל גוי בצה"ל מותר דיני שביעית השלם טז האכלת לנכרי ולבעלי חיים א
קיצור שולחן ערוך נג
ת: כן דיני שביעית השלם טז ריסוק
קלקול והפסד גרם קלקול ש: מותר לגרום לפירות שביעית להתקלקל בלי לקלקל אותם ישירות? בישול ש: מותר לבשל פירות שביעית? יצירות ש: מותר לעשות יצירות עם פירות שביעית, כגון שרשרת עם שעועית? אם זה כדי למדוד כמויות לבישול והכנה, מותר דיני שביעית השלם טז דרך אכילתם י הרמב"ן השגות לספר המצוות מ"ע ג
וכן בכל מקרה של שעת הדחק כי נהוג לזרוק דיני שביעית השלם טז דרך אכילתם ז

טעם הפרי והירק טעם שביעית ש: האם מרק בו התבשל ירק עם קדושת שביעית והוצא משם יש לו קדושת שביעית? וכן לא לכבות נר הבדלה ביין דיני שביעית השלם טז שימושי מצוה א-ג.

22
הלכות פירות שביעית
הוספת מים למיץ ש: מותר להוסיף מים למיץ עם קדושת שביעית? וכן פרי קצת רקוב דיני שביעית השלם טז שאריות ב
קיצור שולחן ערוך נג
ודוקא כשנעשה על ידי שריה, אבל אם בישל הצמוקין במים, אינו נעשה יין על ידי הבישול
קיצור שולחן ערוך נג
גויים אכילה על ידי גוי ש: מותר לגוי לאכול פירות שביעית? גרעיני משמש ש: מותר לילדים לשחק עם גרעיני משמש מה שנקרא אגו'אים בירושלים וגוגואים בת"א על אף שיש בפנים שקד הראוי לאכילה? ת: אם זה השימוש הרגיל