תשלום קנס חניה. דף תשלומים

ניתן לשלם בתשלום אחד או בקרדיט החל מ-3 ועד 18 תשלומים באפשרותך לשלם את דו"ח החניה באתר זה באמצעות הקשת מספרו בשדה המתאים מעלה
לתשלום דוחות חניה אשר הועברו להליכי גבייה אכיפה או לאיתור דוח שאבד, ניתן לפנות למוקד הטלפוני באגף החניה על פי פרטי הקשר המופיעים מטה דו"חות החניה ניתנים ע"י פקחים, שוטרים וכן באמצעות מצלמות ניידות ונייחות

לתשומת ליבך, המידע באתר אינו משקף את כל הדוחות והחיובים הזקופים לחובתך, נכון למועד הבדיקה.

9
Town שירותים באינטרנט
האכיפה באזור זה מתוקף התיקון לחוק העזר לבנימינה-גבעת עדה העמדת רכב וחנייתו תשע"ה 2015
איתור ותשלום דוחות
שימו לב: כדאי לשלם את החוב בזמן! דוח שלא ישולם במועד יגרור תוספת פיגור והוצאות גבייה כחוק
איתור ותשלום דוחות
לרשות חייב אשר קיבל הודעת קנס עומדים 90 יום על מנת לשלם את הקנס או לחילופין לערער עליה, לבקש להישפט בגינה ולבקש להסבה
בכל מקרה בו חייב לא שילם את הודעת הקנס בתוך 90 ימים מיום המצאת ההודעה ולא נקט בכל פעולה אחרת כמתואר, הקנס אותו קיבל הופך לחלוט ומתווספים לו חיובים בגין פיגורים
דוחות חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית הניתנים לצפייה במערכת הם: דוח נוכחי אשר פרטיו הוזנו למערכת לרשות חייב אשר קיבל הודעת קנס עומדים 30 יום על מנת לשלם את הקנס או לחילופין לערער עליה, לבקש להישפט בגינה ולבקש להסבה

בדו"ח שנמסר לך ניתן לראות את פרטי הרכב, תמונות הרכב ופרטי העבירה.

26
Town שירותים באינטרנט
דוחות אשר הועברו להליך אכיפה דוחות אכיפה
איתור ותשלום דוחות
המועצה רואה בפעילות העסקית באזור זה חשיבות רבה להתפתחות המושבות ומטרתו של מהלך זה לעודד את תנועת המבקרים באזור התעשייה, ליצור נגישות נוחה לקהל בתי העסק ולשמור על הבטיחות והסדר הציבורי
Town שירותים באינטרנט
בלחיצה על הכפתור "תשלום דרישת תשלום" באפשרותך לשלם את הקנס, זאת אף במקרה בו ננקטו נגדך הליכים אכיפה מנהליים כגון: צווי עיקול בנק, צווי עיקול מיטלטלין ברישום, צווי עיקול מיטלטלין בפועל וכו'… בלחיצה על כפתור "ערעור על דוח חניה" ניתן להגיש ערעור בטופס אינטרנטי ממוחשב, ההגשה מתבצעת באמצעות הזנת פרטים רלוונטיים לבקשה, פרטי הדוח וחומרים נלווים נדרשים