מניית איתמר. מניית איתמר

נ שער גבוה שער נמוך מחזור בכסף מחזור ממוצע שנתי באלפי ש"ח 186 907,473 440,867 208 מס' עיסקאות מחזור עיסקה אחרונה ע
נ מחזור עיסקה אחרונה בכסף נפח ע

.

10
מניית איתמר
מניית איתמר: גרף השוואתי
מניית איתמר: גרף השוואתי

.

25
מניית איתמר: גרף השוואתי
מניית איתמר: גרף השוואתי
מניית איתמר

.

15
מניית איתמר
מניית איתמר: גרף השוואתי
מניית איתמר: גרף השוואתי