תחילת לימודים אקדמיים 2020. לוח השנה האקדמית (סגל אקדמי)

أرجو الانتباه وعدم التبرع لهذه الزمرة من المحتالين والمحتالات חופשת ט' באב: יום ראשון, ט' אב, תשפ"א, 18
في الآونة الأخيرة يقوم بعض المحتالين والمحتالات بجمع تبرعات باسم كلية سخنين وأصحابها، بهدف الحصول على الأموال بالخدعة The University management reserves the right to make changes in the curriculum and the list of classes and to provide notice of the cancellation of courses for which there is a small number of registrants

הסטודנט זכאי לבחור אך ורק שני מועדים מתוך שלושה מועדים להיבחנות-ציון אחרון הוא הקובע.

15
לוח שנת הלימודים 2021/2020
ריכזנו עבורך את כל התשובות כאן באתר
לוח שנת הלימודים 2021/2020
הנהלת האוניברסיטה שומרת לעצמה זכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים וברשימת השיעורים, וכן להודיע על ביטול קורסים, לגביהם יהיה מספר קטן של נרשמים
HIT
מועד ב' : מיום ראשון, ב' אב, תשפ"א, 11
תחילת סמסטר קיץ: יום ראשון, כ"ד תמוז, תשפ"א, 4 עד יום שישי כ' ניסן, תשפ"א, 2
עליהם לפנות למוקד הסיוע במספר המופיע באתר המלגה - 1-700-505-885 באחריות הסטודנט לעמוד בלוח הזמנים כפי שצוין מלבד זה, בפורומים שלנו תוכל לקבל מענה מיועצי הלימודים שלנו

לנוחיותכם ולבדיקת תנאי קבלת מלגה: 1.

13
לוח השנה האקדמית (סגל אקדמי)
وقد لاقى العرض الكثير من الاهتمام والتفاعلات من قبل المختصين في مجال التربية والتعليم من الدول المختلفة المشتركة في المؤتمر
לוח שנת הלימודים 2021/2020
הסטודנט יתבקש למלא את הטופס ולצרף אליו את המסמכים הדרושים לביסוס הבקשה
לימודים אקדמיים
סיום סמסטר קיץ: יום שישי, כ"ו אלול, תשפ"א, 3
סיום סמסטר א': יום שישי, ט' שבט, תשפ"א, 22 מצ"ב קישור למלגות מפעל הפיס - 2
أرجو الانتباه وعدم التبرع لهذه الزمرة من المحتالين والمحتالات קליק אחד לכמה מוסדות לימוד שתרצה

עד יום שישי, כ"ט תמוז, תשפ"א, 9.

1
לוח השנה האקדמית (סגל אקדמי)
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא רשאית האוניברסיטה, לפי שיקול דעת הגופים המוסמכים, לשנות, לרבות במהלך שנת הלימודים, את האופן, המבנה, השיטה, המיקום, התקופה קיצור או הארכה של כל שירות, חוג, יחידה או תכנית לימודים ולא יראו בקבלת החלטה בדבר שינוי כאמור משום הפרת התחייבות כלשהי של האוניברסיטה כלפי תלמידיה
לוח השנה האקדמית (סגל אקדמי)
אנחנו בקשר עם מאות מוסדות לימודים המציגים אלפי מסלולי לימוד וקורסים שונים
HIT
ר להכשרת עו"ה הנה מכללה עם ניסיון אקדמי וחינוכי עשיר ונחשבת מהמכללות המובילות במגזר הערבי בפרט ובמדינת ישראל בכלל