מיכה גודמן. עין פרת

יש העוסקים בפירושו, יש העוסקים בביקורת עליו, אך אין מי שנותרים אדישים לקיומו נקודה נוספת שמעלה גודמן היא ההסתמכות של שני הצדדים על גורמים אותם הם מתארים כמשענות, השענות המבוססת על אידאולוגיה
הלוי נולד באנדלוסיה, כינויו של האזור בספרד שהיה בשליטת המוסלמים, ונפטר ככל הנראה בארץ ישראל, מחוז כיסופיו בנוסף מתנסים החניכים ב בעיר ובשטח

לפני הבחירות כל אחד מאיתנו מרגיש שהפעם או גם הפעם המחנה שלו עומד לנצח.

מלכוד 67
התחדשותה של הפילוסופיה הנוצרית שהחלה במאה השלוש־עשרה והבשילה בכתביהם של תומס אקווינס ותלמידיו, קשורה אף היא להשפעתו של מורה הנבוכים
מלכוד 67
אדם שלא מכניע את האישיות שלו אלא מבטא אותה
מלכוד 67
במקביל לימד מחשבת ישראל בבתי הספר התיכוניים הרטמן ופלך בירושלים
הספר שלפניכם איננו מביט על עברו של מורה הנבוכים על מקורותיו המגוונים , ואף לא על עתידו או על השפעתו חוצת הזרמים והדתות
הרי בסופו של דבר, כדי לפעול בזירה הפוליטית, כדאי לחשוב שאתה צודק והאחר טועה — אחרת לא תפעל היו שעזבו הכול כדי לחפש את אימפריית עשרת השבטים, או את ממלכת היהודים הכוזרים הרחוקה, והיו שהסתפקו במכתב

והחוקרים חזרו עם תשובה מובהקת: חילוניים פחות מאושרים מדתיים.

26
חלומו של הכוזרי
גודמן מאמין שסקרנות היא כלי הנשק שבאמצעותו אפשר להילחם בקיטוב הפוליטי שיצרו הרשתות החברתיות
מעמיקים בתודה
בספר הפילוסופי היהודי החשוב ביותר שנכתב אי פעם, הרמב"ם איננו מנפק לקוראיו תשובות נגישות ובהירות לשאלות הקיום
מלכוד 67
במובן זה שינה מורה הנבוכים את אופן כתיבת הפילוסופיה, משום שהציג לראשונה ספר רב סמכות המעורר בלב הכול את הצורך להגיב עליו