האקדמית עמק יזרעאל. המכללה האקדמית עמק יזרעאל

A במנהל ומדיניות ציבורית בחלק מהחוגים מציעה המכללה מסלולים ישירים המשלבים לימודים לתואר ראשון ושני ב-4 שנים בלבד לבוגרי תואר ראשון קיימת האפשרות לבצע הסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד
המכללה נקראת על שם מקס שטרן, ו יהודי-אמריקאי יליד גרמניה לבוגרי המכינה הקדם אקדמית מוענקת תעודת גמר שבעזרתה משתלבים הבוגרים בלימודי במכללה ללא היבחנות ב ובכך מתקבלים לחוגי הלימוד האקדמיים על סמך ציוני המכינה ולא על סמך הישגי העבר

כמו כן, המכללה מציעה בחלק מחוגי הלימוד את תוכנית "אופק ניהולי" המותאמת לאנשים עובדים ולכוחות הביטחון.

המכללה האקדמית עמק יזרעאל
המכללה ממוקמת ב בסמוך למושב ומול , בין ל
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
המכללה פועלת כ חל"צ ובתקצוב של ות"ת של המועצה להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
יושב ראש הוועד המנהל הוא המשנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס , יו"ר חבר הנאמנים הוא מר בני זוסמן יו"ר ארגון עולי מרכז אירופה ויו"ר רשת פסגות כרמל דיור מוגן
בשנת פתחה המכללה הנמצאים כ 4 קילומטרים מהמכללה במסגרת הפסטיבל מוענק פרס "כד החלב על שם " ליצירה טלוויזיונית מצטיינת, ומתקיימים בו בנושאים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים
מכינת סתיו נמשכת כתשעה חודשים אוקטובר עד יולי - שנה אקדמית , ומכינת אביב נמשכת כשישה חודשים פברואר עד אוגוסט אנדרטה לזכר חללי מלחמות ישראל שלמדו במכללה המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן היא , שהוסמכה על ידי להעניק לבוגריה B

במכללה קיים מרכז קריירה אשר מכשיר ומלווה את הסטודנטים והבוגרים לאורך תקופת לימודיהם ולאחריה.

2
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
חייל או בוגר שירות לאומי, שסיים שירותו החל מ-1 בינואר 2010, זכאי ל מלאה עבור שנת לימודיו הראשונה לתואר ראשון בהתאם להחלטה בדבר לימודי חיילים משוחררים ב בפריפריה
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
במכללה מתקיימת פעילות מחקרית ענפה, שבאה לידי ביטוי בפעילות יישומית בשטח ובפרסומים בספרות האקדמית הבינלאומית
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
בין השנים 1973 - 1994 פעלה ה בשם "אוהל שרה" כשלוחה של ובשנת 1994 קיבלה האקדמית עמק יזרעאל הסמכה להענקת תארים אקדמיים לבוגריה ובכך הפכה לאחת המכללות האקדמיות הראשונות בישראל
בנוסף, במכללה ניתן בחלק מהחוגים לשלב יותר ממסלול לימודים אחד, ובסיום הלימודים מוענקת לבוגר תואר במתכונת דו-חוגית
במכינה נלמדים המקצועות: מתמטיקה ברמת 3 או 4 יח"ל, אנגלית ב-3 הרמות ההתחלתיות הנדרשות באקדמיה, , יישומי מחשב, קורסים ממדעי החברה ו וקורסים ממדעי הרוח ו ומשטר ופוליטיקה

.

28
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
המכללה האקדמית עמק יזרעאל